Zakup pierwszej partii tabletek

8 lutego 2020

Bra­ku­je nam tyl­ko 450 zło­tych do zaku­pu pierw­szej par­tii table­tek. Alma dziś była na USG i zno­wu u naszych kocha­nych Pań z Przy­chod­ni Wete­ry­na­ryj­nej ULGA. 

Zno­wu zastrzy­ki. I pew­ność, że to jed­nak na 100% FIP. 🙁 Jesz­cze je i bawi się, ale pew­nie nie będzie to trwa­ło dłu­go… potrze­bu­je­my cudu w posta­ci leku. 

Pamię­taj­cie o nas! 🐾

Podaj dalej 🐾😻
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Jak możesz wesprzeć Almę?

Lub dokonaj wpłaty bezpośrednio na konto:

24 1240 5413 1111 0000 5372 4571

O Almie

Alma po portugalsku oznacza „dusza”

Jest najmłodsza z trójki naszych kotów, ma 9 miesięcy. Z jednej strony jest cicha i słodka, nie chce nikomu przeszkadzać. Z drugiej strony jest jak Rocky Balboa – walczy o swoje i jak bokser wyciąga swoje łąpki broniąc się przed swoimi starszymi siostrami.

kot alma