Trzeci dzień podawania leku

14 lutego 2020

Dziś trze­ci dzień poda­wa­nia leku. Jesz­cze tyl­ko 81. 🙀Wete­ry­narz w szo­ku: żół­tacz­ka ustę­pu­ję i wylew do oka się zmiej­sza. Nie nadą­ża­my z kar­mie­niem Almy. 

Wiem, że to jesz­cze nic, kom­plet­nie nic nie zna­czy, ale kot wal­czy. Pani Dok­tor powie­dzia­ła: „to nie­wia­ry­god­ne, ale Wy ją jesz­cze ura­tu­je­cie”. Wete­ry­narz sceptyk!!!! 

Dzię­ku­ję. #wygraćz­fi­pem

Wszyst­kie­go Dobre­go od Kici w Dniu Świę­te­go Walentego:-)

Podaj dalej 🐾😻
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Jak możesz wesprzeć Almę?

Lub dokonaj wpłaty bezpośrednio na konto:

24 1240 5413 1111 0000 5372 4571

O Almie

Alma po portugalsku oznacza „dusza”

Jest najmłodsza z trójki naszych kotów, ma 9 miesięcy. Z jednej strony jest cicha i słodka, nie chce nikomu przeszkadzać. Z drugiej strony jest jak Rocky Balboa – walczy o swoje i jak bokser wyciąga swoje łąpki broniąc się przed swoimi starszymi siostrami.

kot alma