Tata-kangur?

18 lutego 2020

Alma kom­bi­nu­je jak może, aby nie jeść table­tek. 🙁 Już nie mamy pomy­słu, jak ją oszu­ki­wać. 🥺 Mamy dzię­ki Waszej hoj­no­ści na naszym kon­cie pie­nią­dze na kolej­ne 100 table­tek. Ale nie sto­imy w miej­scu i pro­si­my o wię­cej. 🤗Zaczy­na­my akcję zło­tów­ka dla Almy. 🤠

Podaj dalej 🐾😻
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Jak możesz wesprzeć Almę?

Lub dokonaj wpłaty bezpośrednio na konto:

24 1240 5413 1111 0000 5372 4571

O Almie

Alma po portugalsku oznacza „dusza”

Jest najmłodsza z trójki naszych kotów, ma 9 miesięcy. Z jednej strony jest cicha i słodka, nie chce nikomu przeszkadzać. Z drugiej strony jest jak Rocky Balboa – walczy o swoje i jak bokser wyciąga swoje łąpki broniąc się przed swoimi starszymi siostrami.

kot alma