Podsumowanie po 12 dniach leczenia

21 lutego 2020

Moi dro­dzy jeste­śmy Wam win­ni pod­su­mo­wa­nie po 12 dniach lecze­nia 📷:-) Nie daje­my się FIP-owi.

  1. Leka­rze w szo­ku nadal! 🙂
  2. Wylew do oka – zniknął.
  3. Żół­tacz­ka – zniknęła.
  4. Węzły chłon­ne zmniej­szo­ne o ⅔.
  5. Waga w górę o 300 gram.
  6. Nie­ustan­ne pso­ty i gigan­tycz­ny apetyt.
  7. Zamó­wio­ne mamy kolej­ne 75 table­tek – wystar­czy nam na 13 dni. 
  8. Baza­rek rusza w nie­dzie­lę… odliczamy 🙂
  9. Nasze kocie Wspar­cie Asia i Miłosz Ryć­ko-Bożen­scy oraz Syl­we­ster Ciszek pomo­gą w two­rze­niu kociej strony.
  10. Cudow­na malar­ka Iza Woło­siak two­rzy por­tret Almy i jesz­cze mamy coś w planach 🙂

Ale bez Was nie damy rady. Od ostat­niej wpła­ty minę­ło 5 dni :-(. Wie­rzę jed­nak, że nie pozwo­li­cie Almie Kocie­mu Dusz­ko­wi teraz prze­grać❤️❤️❤️

Podaj dalej 🐾😻
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Jak możesz wesprzeć Almę?

Lub dokonaj wpłaty bezpośrednio na konto:

24 1240 5413 1111 0000 5372 4571

O Almie

Alma po portugalsku oznacza „dusza”

Jest najmłodsza z trójki naszych kotów, ma 9 miesięcy. Z jednej strony jest cicha i słodka, nie chce nikomu przeszkadzać. Z drugiej strony jest jak Rocky Balboa – walczy o swoje i jak bokser wyciąga swoje łąpki broniąc się przed swoimi starszymi siostrami.

kot alma