Dziś odebraliśmy wyniki krwi Almy

29 lutego 2020

Dziś ode­bra­li­śmy wyni­ki Almy krwi. W sto­sun­ku do bada­nia z 14 lute­go jest dużo lepiej. Nie­ste­ty para­me­try cały czas poka­zu­ją, że FIP się trzyma:

  • War­tość biał­ka cał­ko­wi­te­go – nie­co ponad normę.
  • I sto­su­nek Albu­min do Glo­bu­lin (to są biał­ka). Rela­cja A/G jest u Almy 0,26. Wynik poni­żej 0,5 dia­gno­zu­je FIP. 🙁 Na pierw­szym bada­niu krwi ta rela­cja wyno­si­ła jed­nak 0.21.

Jest więc zmia­na. Dłu­ga dro­ga przed nami, ale widać świa­teł­ko w tune­lu❣️😘🐱

Podaj dalej 🐾😻
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Jak możesz wesprzeć Almę?

Lub dokonaj wpłaty bezpośrednio na konto:

24 1240 5413 1111 0000 5372 4571

O Almie

Alma po portugalsku oznacza „dusza”

Jest najmłodsza z trójki naszych kotów, ma 9 miesięcy. Z jednej strony jest cicha i słodka, nie chce nikomu przeszkadzać. Z drugiej strony jest jak Rocky Balboa – walczy o swoje i jak bokser wyciąga swoje łąpki broniąc się przed swoimi starszymi siostrami.

kot alma