Diagnoza

6 lutego 2020

Mój mały Kot umie­ra. Dziś dowie­dzie­li­śmy się, że w 90% ma FIP‑a, czy­li zapa­le­nie zakaź­ne otrzew­nej. Alma, czy­li por­tu­gal­ska dusza, fak­tycz­nie zaraz się nią stanie. 

Ale jest nowa­tor­ska meto­da lecze­nie FIP‑a. Kosz­tu­je dużo pie­nię­dzy i oczy­wi­ście nie ma żad­nej gwarancji. 

Ale czy chcie­li­by­ście mi pomóc rato­wać Almę?

Podaj dalej 🐾😻
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Jak możesz wesprzeć Almę?

Lub dokonaj wpłaty bezpośrednio na konto:

24 1240 5413 1111 0000 5372 4571

O Almie

Alma po portugalsku oznacza „dusza”

Jest najmłodsza z trójki naszych kotów, ma 9 miesięcy. Z jednej strony jest cicha i słodka, nie chce nikomu przeszkadzać. Z drugiej strony jest jak Rocky Balboa – walczy o swoje i jak bokser wyciąga swoje łąpki broniąc się przed swoimi starszymi siostrami.

kot alma