Aktualności

Zakup pierwszej partii tabletek

Bra­ku­je nam tyl­ko 450 zło­tych do zaku­pu pierw­szej par­tii table­tek. Alma dziś była na USG i zno­wu u naszych kocha­nych Pań z Przy­chod­ni Wete­ry­na­ryj­nej ULGA.  Zno­wu zastrzy­ki. I pew­ność, że

Czytaj dalej »

Początek zbiórki

Uru­cho­mi­łam zbiór­kę dziś rano i już jest na kon­cie 820 zł.  Dzię­ku­ję wszyst­kim i każ­de­mu z osob­na. Pew­nie dla wie­lu z Was może być absur­dem robie­nie zbiór­ki na rzecz kota,

Czytaj dalej »

Diagnoza

Mój mały Kot umie­ra. Dziś dowie­dzie­li­śmy się, że w 90% ma FIP‑a, czy­li zapa­le­nie zakaź­ne otrzew­nej. Alma, czy­li por­tu­gal­ska dusza, fak­tycz­nie zaraz się nią sta­nie. Ale

Czytaj dalej »